‘Dezenformasyon Yasası’ teklifi Meclis’e sunuldu

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara – Kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ olarak bilinen teklifin 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği hükme bağlandı. Teklifte yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

Türk Ceza Kanunu’na eklenen yeni bir madde ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu tanımlandı. Buna göre “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse”, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görev ve faaliyetleriyle ilişkili evrak veya bilgiyi ele geçirdiği hususunda yeterli şüphe barındıran yayınların internet ortamında yapılması halinde içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilecek.

Sosyal medya platformlarına getirilen temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında, söz konusu temsilcinin artık yalnızca Türk vatandaşı olması yeterli olmayacak; temsilcinin Türkiye’de ikâmet etmesi gerekecek.

TCK’da yer alan; çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına kar şı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli bilgilerin soruşturma aşamasında savcı, kovuşturma aşamasında mahkemece talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunlu olacak. 

BTK Başkanı, kendisi tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verebilecek.

Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısı, sesli arama sayısı ve süresi, görüntülü görüşme sayısı ve süresi, anlık mesaj sayısı gibi bilgileri BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

İnternet haber siteleri de Basın Kanunu kapsamına alınacak ve “süreli yayın” kategorisinde kabul edilecek. İnternet haber sitelerinde çalışan gazeteciler, Basın İş Kanunu kapsamında sigortalanacak.

Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline, medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine basın kartı verilebilecek.

Basın Kartı Komisyonu’na seçilecek 9 üyenin 5’ine İletişim Başkanlığı karar verecek.

Bankacılık Kanunu teklifi yasalaştı

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. Yasayla açık cezaevlerindeki mahkumların Kovid izni 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılıyor. Yasaya göre, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsam ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve kurulun olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenecek. İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.