Sıhhat çalışanlarının maddi durumları ile ilgili teklifİ Meclis’ten geçti

AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer ve Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal ile 52 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Sıhhatle İlgili Birtakım kanunlarda ile 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmeler sonunda kabul edildi.

01/01/2029 tarihine kadar kontratlı aile tabibi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına nazaran, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen asıllar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.
Tabip yahut diş tabibi takım ve konumları temel alınarak emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara (26 bin) gösterge sayısının, uzman olmayanlara (20 bin) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılır.

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı çalışanlar ile sıhhat ve yardımcı hizmet sınıfları döner sermayeden ödenecek ek ödeme oranları belirlenecek. Oranlar; profesör ve doçentlerin ek ödeme oranı yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile uzmanların yüzde 700’den yüzde 850’ye, pratisyen tabip ile diş tabipleri ile uzman eczacıların yüzde 500’den yüzde 650’ye, hastane müdürü ve hastanelerde misyonlu eczacıların yüzde 250’den yüzde 305’e, başka çalışana ise yüzde 150’den yüzde 225’e yükseltilecek.

Sabit ek ödeme oranları, yalnızca pratisyen tabip ve diş tabipleri için arttırılmış; yüzde 180’den, yüzde 265’e çıkarılacak.
Sıhhat sigortasından yararlanamayan gerçek şahıslara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31.12.2021 tarihine kadar tahsil edilememiş meblağların 5 bin TL’ye kadar olan kısmı silinecek.
Üniversite öğretim üyelerinin ek ödeme matrah tavanları arttırılıyor.

Adli Tıp Kurumu çalışanının sabit ek ödemesinin de merkezi bütçeden karşılanacak.
Kuraya ait tarz ve temeller ile bunların Sıhhat Bakanlığı’ndaki atama ve yer değiştirilmelerine ait adap ve asıllar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Kontratlı işçi istihdam edilecek hizmet ünitelerinin durum sayısı 22 binden 27 bine çıkarılacak.
Aile sıhhati merkezlerinde vazife yapan işçi de ek ödemeden yararlanacak.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.